Ką svarbu žinoti finansinių įstaigų klientams?

2023 01 09

2021-ųjų metų pabaigoje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad banko sąskaitos sutartis gali būti nutraukta banko dėl svarbių priežasčių. Toje byloje bankas neįrodė, kad sutartį nutraukė dėl svarbių priežasčių. 2022-iaisis metais išspręstose dvejose bylose WALLESS komanda, atstovaudama kito banko teisiniams interesams, apeliacinės instancijos teismuose užtvirtino LAT išaiškinimą ir įrodė, kad galimybė nutraukti banko sąskaitos sutartį yra, jei įrodomi realūs tokios sutarties nutraukimo pagrindai, t. y. kad sutartys buvo nutraktos teisėtai.

Ką svarbu žinoti rinkos dalyviams:

  • banko sąskaitos sutartis yra viešoji sutartis, tačiau ji turi būti sistemiškai vertinama ne tik su CK, bet ir su Mokėjimų įstatymu; todėl juridinio asmens pareiga sudaryti viešąją sutartį su bet kuriuo besikreipiančiu subjektu nėra besąlygiška;
  • tokia sutartis gali būti nutraukta joje numatytais pagrindais. Vienas tokių pagrindų – bankui svarbios priežastys, dėl kurių bankas negali tęsti tolimesnio sutarties vykdymo;
  • kliento kaltė nebūtina;
  • viena iš tokių priežasčių gali būti – bankui per aukšta kliento keliama pinigų plovimo, korupcijos ar kita rizika;
  • tokie sutarties nutraukimo atvejai turi būti įtvirtinti banko sąskaitos sutartyje, įskaitant ir banko patvirtintas bendrąsias sąlygas, prie kurių prisijungiama pasirašant sutartį; bendrųjų sąlygų pateikimas banko interneto puslapyje laikomas tinkamu pranešimu banko klientui apie sutarties sąlygas;
  • bankas pats sprendžia dėl rizikos rimtumo ir šios rizikos lemiamos galimybės tęsti dalykinius santykius;
  • dėl klausimo jautrumo bankas neprivalo išsamiai aprašyti sutarčių nutraukimo priežastis formalizuotuose raštuose adresuotuose klientui; pakanka šias priežastis aiškiai iškomunikuoti susitikimuose su klientu, siekiant užtikrinti ir to paties kliento interesus.

Ko reiktų pasimokyti finansų įstaigų klientams:

  • atidžiai vertinti banko prašymus pildyti „Pažink savo klientą“ (sutr. angl. KYC) anketas bei pateikti prašomus papildomus dokumentus, tą pareigą vykdyti;
  • rimtą dėmesį skirti neformaliuose šalių susitarimuose iškomunikuotoms priežastims, dėl kurių bankui kliento rizika atrodo per aukšta;
  • įvertinti, kad aukštą kliento pinigų plovimo ir korupcijos riziką dėl užsienio valstybės subjektų kontrolės bankas gali vertinti įvairių organizacijų skelbiamais rodikliais, viešai prieinamais šaltiniais, duomenimis apie taikomas sankcijas ir kitas priemones.

Dirbo komanda: asocijuotosios partnerės Renata Jatužytė-Mulevičienė, Simona Vosylienė bei partneriai Gediminas Rečiūnas, Gediminas Dominas ir Simona Drukteinienė.

WALLESS savaitės apžvalga

Prenumeruokite ir kiekvieną savaitę gaukite apibendrintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis į savo elektroninio pašto dėžutę. Informaciją rengia „WALLESS“ arbitražo ir ginčų sprendimo komanda.

Apžvalga rengiama lietuvių kalba.