Loe Postimehest: Sundvõõrandamine jätab õhku mitmeid küsimusi

2023 01 09

Eraomandi äravõtmine ja kasutamine peab toimuma õiglase ja kohese hüvitise eest nagu näeb ette põhiseadus. Äsja jõustunud kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse muudatused lahendasid aga vaid osa selle seaduse varasematest puudujääkidest, kirjutavad WALLESSi juhtivpartner Piret Kergandberg ja planeerimis- ja ehitusõiguse nõunik Angela Kase.

Paljudel juhtudel kaasnevad sundvõõrandatud kinnistu omanikul kulutused seoses vajadusega omandada uus kinnisvara ja korraldada ümber oma äritegevus, nt maakleri- ja notaritasud, muud kulud alates tööjõukuludest kuni aadressi muutmisest tulenevate materjalide ümbervormistamiseni. Need kulud aga seadusega ette nähtud varalise kahju hüvitamise või asjaajamiskulude hüvitise alla ei mahu.

Sundvalduse seadmine ei ole avalikkusele piisavalt nähtav, sest kanne tehakse ehitisregistrisse. Kui seni oleme saanud arvestada, et kõik kinnisasju puudutavad õigused on nähtavad kinnistusraamatust, siis sundvalduse puhul see nii ei ole.

Loe pikemalt Postimehest: https://bit.ly/3jInFrc