LAT nutarčių apžvalga 2023 m. gegužės 1 d. – gegužės 5 d.

2023 05 15

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius išnagrinėjo 1 bylą, kurią trumpai aptariame žemiau:

Vien ginčą nagrinėjusių teismų nepritarimas šalies pateiktam sutarties aiškinimui savaime nereiškia materialiosios teisės normų, reglamentuojančių sutarčių aiškinimo taisykles, pažeidimo. Kiekvienu atveju šaliai kyla pareiga kasaciniame skunde nurodyti argumentus, kurie pagrįstų konkrečius pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų padarytus sutarčių aiškinimo taisyklių taikymo pažeidimus. Ginčo šalies sutarties interpretavimas nėra pakankamas pagrindas naikinti ir (ar) pakeisti apeliacinės instancijos teismo nutartį.

2023 m. gegužės 4 d. Nr. e3K-3-150-378-2023

Skaitykite daugiau

WALLESS savaitės apžvalga

Prenumeruokite ir kiekvieną savaitę gaukite apibendrintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis į savo elektroninio pašto dėžutę. Informaciją rengia „WALLESS“ arbitražo ir ginčų sprendimo komanda.

Apžvalga rengiama lietuvių kalba.