LAT nutarčių apžvalga 2023 m. gegužės 1 d. – gegužės 5 d.

2023 05 15

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius išnagrinėjo 1 bylą, kurią trumpai aptariame žemiau:

Vien ginčą nagrinėjusių teismų nepritarimas šalies pateiktam sutarties aiškinimui savaime nereiškia materialiosios teisės normų, reglamentuojančių sutarčių aiškinimo taisykles, pažeidimo. Kiekvienu atveju šaliai kyla pareiga kasaciniame skunde nurodyti argumentus, kurie pagrįstų konkrečius pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų padarytus sutarčių aiškinimo taisyklių taikymo pažeidimus. Ginčo šalies sutarties interpretavimas nėra pakankamas pagrindas naikinti ir (ar) pakeisti apeliacinės instancijos teismo nutartį.

2023 m. gegužės 4 d. Nr. e3K-3-150-378-2023

Skaitykite daugiau

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.