Projektide finantseerimine

Pühendunud advokaatide meeskonnaga, milles on tasakaalustatult esindatud nii valdkonnapõhised teadmised kui ka õigusalane oskusteave, saab WALLESS anda parimat nõu eri tööstusvaldkondade projektides ja nende finantseerimisel, sealhulgas elektrituru ja energeetika, infrastruktuuri ja veemajanduse, telekommunikatsiooni ja transpordi valdkonnas. Me pakume terviklikku teenust kõigis projektitöö aspektides, s.t nõustame nii riigisiseste kui ka piiriüleste projektide regulatsiooni, juhtimise, finantseerimise, avalik-õiguslike nõuete, maksude, vahekohtu- ja kohtuvaidluste küsimustes ning pakume muu hulgas spetsialistide nõuandeid ehituse, keskkonnaõiguse ja planeerimise valdkonnas ning kapitaliturgudelt kapitali kaasamise puhul. 

Meie klientideks on kõikvõimalikud projektiosalised, sealhulgas investorid, sponsorid ja laenuandjad (mitmepoolsed institutsioonid, kommertspangad ja erakapitalil põhinevad ühingud), samuti riigiasutused ja ehitusettevõtted. Pakume oma klientidele rohkem kui lihtsalt õigusnõustamist – nõustame ka äri- ja strateegilistes küsimustes väga erinevate projekti- ja finantseerimislepingute struktureerimist, koostamist ning  läbirääkimisi.