Põllumeeste ühistu KEVILI nõustamine tulundusühistu finantseerimise põhimõtete ja ühistu liikmessuhete ümberkujundamisel

WALLESS nõustas KEVILIt ühistu liikmete vaheliste suhete ja ühistu tegevuse ning investeerimisprojektide finantseerimise kompleksset ümberkorraldamist. KEVILI on suurim, ca 150 Eesti viljakasvatajat koondav põllumeeste ühistu.