Projektu finansēšana

Mūsu komandu raksturo līdzsvarotas zināšanas un prasmes dažādās tiesību nozarēs un uzņēmējdarbības jomās. Tāpēc WALLESS var sniegt labākos padomus par projektiem un projektu finansēšanu dažādās nozarēs, tostarp elektrības un energoresursu, infrastruktūras un ūdens, telekomunikāciju un transporta jomās. Mēs piedāvājam integrētus pakalpojumus attiecībā uz visiem projekta norises aspektiem, t.i., normatīvajiem, korporatīvajiem, finansēšanas, publisko tiesību, nodokļu, šķīrējtiesas un komercstrīdu tiesvedības aspektiem. Tas attiecas gan vietējiem, gan pārrobežu projektiem, ieskaitot speciālistu konsultācijas būvniecības, vides un plānošanas jomās, kā arī kapitāla tirgus finansēšanas jautājumos.

Mūsu klienti ir visu veidu projekta dalībnieki, ieskaitot investorus, sponsorus un aizdevējus (daudzpusējas institūcijas, komercbankas un privātā kapitāla sabiedrības), kā arī valdības un būvniecības uzņēmumus. Mēs saviem klientiem sniedzam vairāk nekā tikai juridiskas konsultācijas, mūsu pakalpojumi aptver arī visu projektu un finansēšanas līgumu strukturēšanu, sarunas un dokumentu sagatavošanu, kā arī konsultācijas biznesa un stratēģiskos jautājumos.