Bioteadused ja tervishoid

Meil on suured kogemused eraõiguslike tervishoiuteenuse pakkujate abistamisel regulatsiooni, tehinguid ja kohtuvaidlusi puudutavates küsimustes. Praegu on eratervishoiusektor Balti riikides üleminekuetapis, kuid kasvab üha, kuna aina rohkem inimesi eelistab eratervishoiuteenuse pakkujaid avalik-õiguslikele teenusepakkujatele. Meil on olnud palju võimalusi edendada oma teadmisi kaitstes eratervishoiuteenuse pakkujate huve seadusloomemenetlustes ja aidates neil kasvada mitmesuguste tehingute abil. 

Nõustame ka ravimitootjaid ja bioteadustega tegelevaid ettevõtteid ning nende toodete turustajaid regulatiivsetes, kaubanduslikes, riigihanke-, intellektuaalomandi- ja maksualastes küsimustes seoses nende tegevusega Balti riikides.