WALLESS kaitses klienti edukalt SCC vahekohtumenetluses

WALLESSi meeskond partneri Mārtiņš Mežinskise juhtimisel ja koostöös Lévy Kaufmann-Kohleri ​​partneri Eva Kalniņaga esindas edukalt kliente 18 miljoni euro suuruse kahjuhüvitise vaidluses Stockholmi Kaubanduskoja Vahekohtu (SCC) vahekohtumenetluses. Kuigi üks klientidest ei olnud vahekohtu kokkuleppe osaline, esitati hagi kliendi suhtes piercing-the-corporate-veil-doktriinile tuginedes.
WALLESS koostas ja esitas kliendi eest erinevaid dokumente mitmesugustes rahvusvahelist vahekohtumenetlust puudutavates küsimustes, nagu ajutiste meetmete kohaldamine, nõude sisuline põhjendatus, kulude tasumise tagamine, kostjatelt menetluskulude tagamiseks ettemaksu nõudmine, vahekohtu pädevus ja vahekohtumenetluse lõpetamine, hageja maksejõuetuse mõju vahekohtumenetlusele, vahekohtunike taandamine, hageja vahekohtumenetluses osalemise rahastamine kolmanda isiku poolt jne. Samuti esindas WALLESS klienti vahekohtus peetud suulistel istungitel.
Tänu põhjalikule ja loomingulisele meeskonnatööle õnnestus WALLESSil saavutada see, et vahekohus tunnistas oma pädevuse puudumist ühe meie kliendi puhul. Teise kliendi vastu esitatud hagi võttis hageja tagasi ja selle tulemusel lõpetati vahekohtumenetlus ning hagejalt mõisteti välja kõik kohtukulud.

Meeskond

Tegevusvaldkonnad