WALLESS veiksmīgi pārstāvēja klientus SCC Šķīrējtiesas procesā

Advokātu birojs WALLESS partnera Mārtiņa Mežinska vadībā, sadarbībā ar Levy Kaufmann – Kohler partneri Evu Kalniņu, sekmīgi pārstāvēja klientus Stokholmas Tirdzniecības kameras Šķīrējtiesas institūta šķīrējtiesas procesā, kas uzsākts, pamatojoties uz prasības pieteikumu par zaudējumu atlīdzināšanu EUR 18 000 000 apmērā. Lai arī viens no klientiem nebija škīrējtiesas līguma dalībnieks, prasība pret šo klientu tika celta, pamatojot to ar “korporatīvā plīvura pacelšanu”.
Pārstāvot klientus tika sagatavoti paskaidrojumi un pieteikumi šķīrējtiesai par dažādiem ar šķīrējtiesas procesu saistītiem jautājumiem, tostarp, paskaidrojumi uz prasītāja pieteikumu par pagaidu noregulējumu ārkārtas šķīrējtiesas procesā, paskaidrojumus uz prasību, pieteikumus par klientu šķīrējtiesas procesa izdevumu nodrošināšanu, paskaidrojumus uz prasītāja pieteikumu par šķīrējtiesas avansa maksājumu piedziņu no klientiem, kā arī paskaidrojumus citos dažādos jautājumos, kas skar šķīrējtiesas jurisdikciju un procesa izbeigšanu, par prasītājam ierosinātā maksātnespējas procesa ietekmi uz šķīrējtiesas procesu, atbildes uz prasītāja noraidījumu šķīrējtiesnesim un pieteikumu prasītāja trešās personas finansējuma fakta atklāšana, kā arī nodrošināja klienta pārstāvību šķīrējtiesas tiesas sēdē.
Pateicoties smagam un radošam komandas darbam, mums izdevās panākt, ka šķīrējtiesa atzīt tās jurisdikcijas neesamību pārt vienu no klientiem, bet pret otru klientu prasītājs savu prasību atsauca, kā rezultātā tiesvedība tika izbeigta, piedzenot no prasītāja tiesāšanās izdevumus.