WALLESS esindas SIA Publisko Aktīvu Pārvaldītājs Possessorit Lätis pretsedenditus kohtuasjas

WALLESS esindas SIA Publisko Aktīvu Pārvaldītājs Possessorit Lätis pretsedenditus kohtuasjas
Riia Ringkonnakohus rahuldas 19. mail SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Possessor, varasemalt tuntud erastamisagentuuri nime all) kahjunõude Grindeksi aktsionäride Kirovs Lipmansi ja Filips Lipmansi vastu ning mõistis neilt välja 1,9 miljoni euro suuruse kahjuhüvitise.
WALLESS esindas selles asjas SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessorit. Possessor on riigi omandis olev ettevõtja, kes vastutab riigiomandi erastamise eest. WALLESS esitas Grindeksi väikeaktsionärist Possessori nimel enneolematu kahjuhüvitisnõude, mis põhines asjaolul, et Grindeksi enamusaktsionärid ei teinud kohustusliku ülevõtmispakkumist ja seetõttu tekkis väikeaktsionärile ligi 2 miljoni euro suurune kahju.
See juhtum on Lätis eriline esiteks seetõttu, et tegu on esimese nõudega, mis on esitatud Läti väärtpaberituru seaduse alusel, ja teiseks mõisteti riigile kui aktsionärile välja kahju ühest suurimast farmaatsiaettevõttest sel alusel, et rikutud oli Läti väärtpaberituru seadusega kehtestatud kohustust.
Kuigi eespool nimetatud seadus sätestab, et enamusaktsionärid peavad tegema ülevõtmispakkumise teistele aktsionäridele, puudus varasem praktika, kus selle kohustuse rikkumise eest oleks välja mõistetud kahjuhüvitis. Järelikult on see juhtum oluline pretsedent Läti õiguses ja tingib uut kohtupraktikat.

Meeskond

Tegevusvaldkonnad