Spēkā stājies spriedums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs “Possessor”” prasībā , kuru pārstāvēja WALLESS, pret AS “Grindeks” akcionāriem

Spēkā stājies spriedums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs “Possessor”” prasībā , kuru pārstāvēja WALLESS, pret AS “Grindeks” akcionāriem
Spēkā stājies spriedums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs “Possessor””(“Possessor”, iepriekš – Privatizācijas aģentūra) prasībā pret AS “Grindeks” akcionāriem Kirovu un Filipu Lipmaniem atlīdzināt zaudējumus par valsts pensiju speciālajam budžetam nodarītajiem zaudējumiem. WALLESS šajā lietā pārstāvēja “Possessor”.
Rīgas apgabaltiesa no tēva un dēla Lipmaniem piedzina vairāk nekā 1,9 miljonus eiro, kas viņiem tagad būs jāsamaksā Valsts kasē.
Tiesa lēma piedzīt solidāri no Lipmaniem par labu Latvijas valstij zaudējumus 1 903 294 eiro apmērā, kā arī tiesas izdevumus 31 732 eiro apmērā un ar lietas vešanu saistītos izdevumus 7133 eiro apmērā jeb kopā 1 942 160 eiro.
Lipmani bija iesnieguši kasācijas sūdzību, bet Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments nolēmis neierosināt kasācijas tiesvedību, līdz ar ko apgabaltiesas spriedums stājies spēkā.
Izvērtējot Lipmanu kasācijas sūdzībās minētos argumentus, AT nebija acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. AT lēmums nav pārsūdzams.
WALLESS komanda partnera Mārtiņa Mežinska vadībā šajā procesā pārstāv SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs “Possessor””.