WALLESS esindas klienti edukalt vahekohtumenetluses

WALLESS koostöös Lévy Kaufmann-Kohleriga esindas klienti edukalt Stockholmi Kaubanduskoja Vahekohtumenetluses, mis algatati 18 miljoni euro suuruse kahjunõude alusel. Hagi esitati kliendi suhtes piercing-the-corporate-veil-doktriinile tuginedes.
WALLESS koostas ja esitas kliendi eest erinevaid dokumente mitmesugustes rahvusvahelist vahekohtumenetlust puudutavates küsimustes, nagu ajutiste meetmete kohaldamine, kulude tasumise tagamine, vahekohtu pädevus ja vahekohtumenetluse lõpetamine, hageja maksejõuetuse mõju vahekohtumenetlusele, vahekohtunike taandamine, hageja vahekohtumenetluses osalemise rahastamine kolmanda isiku poolt ja kohtualluvuse jaotus jne. Samuti esindas WALLESS klienti vahekohtus peetud suulistel istungitel.
WALLESS kaitses edukalt kliendi huve, tõestades, et klienti poleks pidanud kaasama vahekohtumenetlusse, sest hageja püüe panna vahekohut kohaldama piercing-the-corporate-veil-doktriini on vastuolus Läti ühinguõiguse doktriiniga, mille kohaselt ei saa ühingu aktsionäre panna vastutama ühingu tegevuse eest (vahekohtumenetluses kohaldati Läti õigust).
Vahekohus toetas WALLESSi argumente ning tegi eraldi otsuse, leides, et vahekohtul puudus pädevus lahendada vaidlust WALLESSi klienti puudutavas osas, ja jättis seega rahuldamata hageja taotluse menetluste liitmiseks.

Meeskond

Tegevusvaldkonnad