WALLESS veiksmīgi pārstāvēja klientu Šķīrējtiesas procesā

WALLESS sadarbībā ar Levy Kaufmann-Kohler veiksmīgi pārstāvēja privātpersonu Stokholmas tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūta Šķīrējtiesas procesā, kas uzsākts, pamatojoties uz prasības pieteikumu par zaudējumu atlīdzināšanas pieteikumu 18 miljonu eiro apmērā. Prasība pret klientu tika celta pamatojot to ar „korporatīvā plīvura pacelšanu’’pret klientu.
WALLESS pārstāvēja klientu, sagatavojot paskaidrojumus un pieteikumus šķīrējtiesai par dažādiem ar šķīrējtiesas procesu saistītiem jautājumiem, tostarp, paskaidrojumus uz pagaidu noregulējuma pieteikumu, pieteikumus par klienta šķīrējtiesas procesa izdevumu nodrošināšanu, paskaidrojumus dažādos jautājumos, kas skar šķīrējtiesas jurisdikciju un procesa izbeigšanu, paskaidrojumus par prasītājam ierosinātā maksātnespējas procesa ietekmi uz šķīrējtiesas procesu, atbildes uz prasītāja noraidījumu šķīrējtiesnesim, pieteikumu prasītāja trešās personas finansējuma fakta atklāšanai, pieteikumus atsevišķu juridisku jautājumu izdalīšanai un paātrinātai izskatīšanai, utml., kā arī nodrošināja klienta pārstāvību šķīrējtiesas sēdēs.
WALLESS veiksmīgi aizstāvēja klienta intereses un pierādīja, ka klients šķīrējtiesas procesā ir ticis iesaistīts pilnībā nepamatoti un tikai pateicoties prasītāja kļūdainajam mēģinājumam pārliecināt šķīrējtiesu par „korporatīvā plīvura pacelšanas” piemērojamību pretēji Latvijas Komerclikumā nostiprinātajai sabiedrības un tās dalībnieka atbildības nodalīšanai (ievērojot, ka šķīrējtiesas procesā tika piemērots Latvijas likums). Šķīrējtiesa piekrita WALLESS argumentācijai un pieņēma atsevišķu lēmumu, ar kuru tika noraidīta jurisdikcija pār klientu, noraidot prasītāja lūgumu par klienta iesaistīšanu šķīrējtiesas procesā.