Solaris Kino OÜ esindus AS Solaris Keskuse vastu üürilepingu ülesütlemise kehtetuse tuvastamiseks

Vandeadvokaadid Priit Lember ja Erki Kergandberg esindasid Solaris Kino OÜ-d üürilepingu täitmise ja ülesütlemisega seotud probleemide lahendamisel. Kohus rahuldas meie nõude ning tuvastas, et AS Solaris Keskusel ei olnud õigust üürilepingut ennetähtaegselt üles öelda.