Revolut valis oma e-raha asutuse ja krediidiasutuse tegevuskohaks Leedu

Leedu Pank väljastas 13. detsembril e-raha asutuse tegevusloa Ühendkuningriigi finantstehnoloogia ettevõtte Revoluti Leedu tütarühingule. See võimaldab Revolutil pärast Brexitit teenindada oma kliente terves Euroopa Majanduspiirkonnas. Peale selle andis Euroopa Keskpank samal päeval välja tegevusloa Revolut Bankile, mille asu- ja tegevuskohariigiks on Leedu. See on teine spetsialiseerunud krediidiasutuse tegevusluba, mis on antud Leedu äriühingule. Selle aasta alguses väljastati spetsialiseerunud krediidiasutuse tegevusluba Mano Unijale, kes kujundatakse laenuühistust ümber aktsiaseltsiks. Spetsialiseerunud krediidiasutuse kontseptsiooni tutvustati Leedus 2017. aasta alguses eesmärgiga hõlbustada sisenemist kohalikule ühtsele pangandusturule. Spetsialiseerunud krediidiasutuse režiim pälvis kohalike ja rahvusvaheliste finantstehnoloogia ettevõtete tähelepanu, kuna spetsialiseerunud krediidiasutuse suhtes kehtivad väiksemad kapitalinõuded ja selle kaudu saab pakkuda teenuseid väljaspool Leedut Euroopa Liidu tegevusloarežiimi alusel.