Koenig & Bauer AG esindus täitemenetluses ja vaidlustes

Advokaadibüroo WALLESS esindas tuntud Saksamaa trükipresside tootjat Koenig & Bauer AG-d trükimasinate müügist tekkinud vaidluste lahendamisel. Vastaspool jättis meie kliendi kasuks tehtud arbitraažiotsuse täitmata ning püüdis selle täitmist takistada, esitades meie kliendi vastu hagi. WALLESSi advokaatide hea töö tulemusena jäi hagi rahuldamata ning täitemenetlus jätkus.