Kaitsesime klienti põhjendamatute elektrijaama liitumistasude eest

Meie vaidluste lahendajad vandeadvokaadid Elmer Muna ja Priit Lember kaitsesid edukalt Imavere Energia OÜ-d võrguettevõtja põhjendamatu liitumistasu nõude eest. Võrguettevõtja ehitas kahele elektritootjale liitumiseks ühise alajaama, kuid eksis liitumiskulude jaotamisel. Võrguettevõtja püüdis seejärel ekslikult teiselt liitujalt nõudmata jäänud tasu sisse nõuda meie kliendilt. Kohus jättis hagi meie kliendi vastu rahuldamata.