Esindasime kontserni 18 Nordic Partners ettevõtteid 8,2 miljoni eurose suuruses kahjunõudes

WALLESS esindas edukalt kontserni 18 Nordic Partners ühinguid ja kolme eraisikut 8,2 miljoni euro suuruses kahjunõudes. See juhtum pälvis Lätis suurt tähelepanu. Tänu WALLESSile õnnestus saada 25 kliendi pangakontod aresti alt vabaks. Kohtuasja käigus tulid ilmsiks mitmed puudused Läti tsiviilkohtumenetluse seadustikus. Büroo advokaadid esitasid klientide nimel asjakohased parandusettepanekud Läti seadusandjale ning selle tulemusel jõudsid tsiviilkohtumenetluse seadustikku nõuete tagamist puudutavad muudatused.
Pärast mitmeid aastaid kestnud kohtuvaidlusi saavutasid pooled kompromissi.