WALLESS veiksmīgi pārstāvēja 18 Nordic Partners koncerna sabiedrības un trīs privātpersonas prasībā par zaudējumu atlīdzību vairāk nekā 8,200,000 euro apmērā

WALLESS veiksmīgi pārstāvēja 18 Nordic Partners koncerna sabiedrības un trīs privātpersonas prasībā par zaudējumu atlīdzību vairāk nekā 8,200,000 euro apmērā. Lieta ieguva plašu rezonansi Latvijā. WALLESS izdevās veiksmīgi atcelt banku kontu arestu 25 klientiem. Strīdu risināšanas gaitā atklājās vairāki Civilprocesa likuma tiesību normu trūkumi, un biroja juristi klienta vārdā iesniedza Latvija Republikas likumdevējam attiecīgu tiesību aktu priekšlikumu, kā rezultātā Civilprocesa likuma noteikumos tika veikti grozījumi attiecībā uz prasību nodrošināšanu.
Pēc vairākiem strīdu un tiesvedību gadiem puses panāca izlīgumu.