Ieguldījumu pakalpojumi

WALLESS konsultē plašu tirgus dalībnieku loku ieguldījumu pakalpojumu jomā, – sākot no lielākajām finanšu institūcijām un beidzot ar privātiem klientiem (par visiem jautājumiem, kas saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu nozari).

Augsti kvalificētu juristu komanda, kurā ir pieredzējušākie nozares profesionāļi, palīdzēs jums ieguldījumu produktu strukturēšanas procesā, kā arī konsultēs par darbības atbilstības un vērtspapīru nozares ieviešanas jautājumiem, kuru sarežģītība nav salīdzināma ar citām nozarēm.

Pateicoties gandrīz divu gadu desmitu laikā uzkrātajām juridiskajām zināšanām, WALLESS komanda var dalīties pieredzē virknē jautājumu, kas saistīti ar ieguldījumiem. Piemēram, par pakalpojumu sniedzēja licencēšanu un reģistrāciju, normatīvo procedūru un noteikumu izstrādi un piemērošanu, produkta pārvaldību un dokumentācijas strukturēšanu, pārdošanas un mārketinga procesu, kā arī par tirdzniecības procedūrām. WALLESS advokāti un juristi var sniegt arī krīzes pārvarēšanas risinājumus, tostarp aizstāvību piespiedu izpildes procesā, veikt regulatīvu jautājumu izpēti un citus ar tiesvedību saistītus risinājumus attiecībā uz procesiem, kas saistīti ar vērtspapīriem.