Investeerimisteenused

WALLESS nõustab väga mitmesuguseid investeerimisteenuste turu osalisi alates suurtest finantseerimisasutustest kuni eraklientideni kõigis investeerimisteenuste valdkonnaga seotud küsimustes.

Meie ainulaadse kvalifikatsiooniga advokaatide meeskond, kuhu kuuluvad sektori kõige kogenumad spetsialistid, toetab teid toodete struktureerimise, vastavuskontrolli ja väärtpaberite valdkonna nõuete täitmise protsessides, mille keerukus ei ole võrreldav ühegi teise valdkonnaga.

WALLESSi meeskond saab jagada ligi kahekümne aasta jooksul kogutud õigusalaseid teadmisi ja kogemusi paljudes investeerimisega seotud küsimustes, nagu teenusepakkuja registreerimine ja tegevusloa saamine, protseduurireeglite väljatöötamine ja rakendamine, tootejuhtimise ja struktureerimise dokumenteerimine, müügi- ja turundusprotsess ning kauplemine. WALLESSi advokaadid võivad pakkuda ka kriisireguleerimise lahendusi, sealhulgas kaitset väärtpaberitega seotud täitemenetluse, järelevalveasutuste poolt läbiviidavate uurimiste ja kohtuvaidluste korral.