Ar WALLESS atbalstu Forum Cinemas AS panāk uzvaru procesā pret tā bijušo direktoru

Tieši pirms izbalsošanas un amata atstāšanas bijušais Forum Cinemas AS valdes loceklis veica virkni zaudējumus nesošu darījumu un piesavinājās uzņēmuma īpašumu. Partneris Elmer Muna un vecākais jurists Priit Lember palīdzēja Forum Cinemas AS atrisināt problēmas un pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu no bijušā valdes locekļa. Lieta nonāca Augstākajā tiesā, kas pieņēma principiālu lēmumu par valdes locekļu pienākumiem un atbildību.