LAT nutarčių apžvalga 2022 m. spalio 24 d. – spalio 28 d.

2022 11 07

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius išnagrinėjo dar 4 bylas, kurias trumpai aptariame žemiau:

Ieškovei kartu su atsakovu lygiomis dalimis įsigijus nebaigtą statyti gyvenamąjį namą ir sudarius su banku kreditavimo sutartį kaip solidariesiems bendraskoliams, tačiau vienai ieškovei sumokėjus kredito grąžinimo įmokas, ji įgijo teisę reikšti atgręžtinį reikalavimą solidariajam skolininkui – atsakovui.

2022 m. spalio 27 d. Nr. e3K-3-231-403/2022

Skaityti daugiau 

Šalims sudarius taikos sutartį ir skolos sumokėjimą išdėsčius dalimis, kiekvienos skolos dalies sumokėjimo termino pažeidimas reiškia ir tos dalies taikos sutarties pažeidimą, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Tokiu atveju, CPK 606 straipsnio 2 dalyje numatytas bendrasis penkerių metų senaties terminas vykdomajam raštui pateikti vykdyti yra skaičiuojamas nuo kiekvienos skolos dalies sumokėjimo termino pabaigos. Tai reiškia, kad vykdomasis raštas gali būti išduodamas dėl tų mokėjimų, kurie patenka į paskutiniųjų penkerių metų laikotarpį iki kreditoriaus prašymo išduoti vykdomąjį raštą pateikimo dienos.

2022 m. spalio 27 d. Nr. 3K-3-235-469/2022

Skaityti daugiau

LAT panaikino apeliacinės instancijos teismo nutartį ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliaciniam teismui nustatęs, kad ją išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas. Civilinė byla dėl turtinės žalos atlyginimo, kai apeliaciniu skundu ginčijama suma yra didesnė nei du tūkstančiai eurų, apeliacine tvarka turi būti nagrinėjama trijų teisėjų kolegijos, o ne vienasmeniškai.

2022 m. spalio 27 d. Nr. e3K-3-244-313/2022

Skaityti daugiau

Nagrinėjamoje civilinėje byloje ir jau išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje buvo pareikštas tapatus ieškinys: abejose bylose sutampantį reikalavimą, grindžiamą tais pačiais faktais, pareiškė tas pats ieškovas. LAT priminė, kad tais atvejais, kai pakartotinai yra reiškiamas tapatus ieškinys, teismas privalo atsisakyti jį priimti arba šiai aplinkybei paaiškėjus jau po ieškinio priėmimo, civilinę bylą nutraukti. Todėl žemesnės instancijos teismų sprendimų dalis, kuriomis ieškovui buvo priteistas nuostolių atlyginimas, LAT panaikino ir tose dalyse civilinę bylą nutraukė.

2022 m. spalio 27 d. Nr. 3K-3-228-684/2022

Skaityti daugiau

Visą apžvalgų archyvą galite rasti čia: https://walless.com/apzvalgos

 

WALLESS savaitės apžvalga

Prenumeruokite ir kiekvieną savaitę gaukite apibendrintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis į savo elektroninio pašto dėžutę. Informaciją rengia „WALLESS“ arbitražo ir ginčų sprendimo komanda.

Apžvalga rengiama lietuvių kalba.