WALLESS nõustas UAB Fintegryd kontoteabe teenuse osutamiseks makseasutuse tegevusloa saamisel

Leedu Pank andis UAB Fintegryle makseasutuse tegevusloa, mis lubab ettevõttel osutada kontoteabe teenust.
Tänu tegevusloale saab UAB Fintegry laiendada oma pakutavate teenuste ringi ja hakata tegutsema loakohustuslikus makseteenuste valdkonnas. UAB Fintegry on hästi tuntud IT-teenuste osutaja, kellel on üleilmne kogemus IT-rätsepalahenduste pakkumisel kaasaegsetele äriettevõtetele ja pidevalt areneva finantssektori asutustele. UAB Fintegry klientide hulka kuulub krediidiasutusi, finants- ja regulatsioonitehnoloogiaettevõtteid ning teisi, kes otsivad uuenduslikke IT-lahendusi, ning nüüd on ettevõttel võimalus pakkuda klientidele ka integreeritud kontoteabe teenuseid.
Esialgu on kavas osutada kontoteabe teenuseid Leedus, kuid ettevõttel on võimalik lähiajal viia oma teenused ka teistesse Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikidesse.