Maaeluministeeriumi esindus maareformi tagajärjel tekkinud vaidlustes

Vandeadvokaadid Piret Kergandberg ja Priit Lember kaitsesid edukalt Maaeluministeeriumi huve mitmes maareformi puudutavas vaidluses. Maareformi käigus jäeti osa endisele peaministrile Jaan Tõnissonile kuulunud maast tema pärijatele tagastamata ning see arvati riigimaa hulka. Pärijad püüdsid protsessi tagasi pöörata ning maad enda valdusesse saada. Kohtud jätsid kaebused rahuldamata.