Kohila valla esindamine Rail Balticu trassivaliku vaidluses

WALLESSi meeskond esindas Kohila valda halduskohtus Eesti Vabariigi vastu, kus vaieldi Rail Balticu trassikoridori valiku üle.