WALLESS sniedz juridisko palīdzību AJ Power Recycling SIA Latvijas Zaļais Fonds kapitāla daļu iegādes darījumā

WALLESS sniedza juridisko palīdzību AJ Power Recycling SIA Latvijas Zaļais Fonds kapitāla daļu iegādes darījumā. WALLESS pakalpojumi ietvēra gan mērķa sabiedrības juridiskās izpētes veikšanu, darījuma dokumentu sagatavošanu, gan arī turpmāku konsultāciju sniegšanu komerctiesību jautājumos, lai darījumā iesaistītie komersanti veiksmīgi turpinātu to veikto komercdarbību.
Uzņēmumu grupa «AJ Power», kas ir Latvijā lielākā privātā vietējā kapitāla enerģētikas uzņēmumu grupa, kas darbojas kopš 2014. gada, klientiem šobrīd piedāvā piecu veidu pakalpojumus – elektroenerģiju, dabasgāzi, saules enerģiju, dabas resursu nodokļa apsaimniekošanas sistēmu un enerģētikas projektu īstenošanu. SIA «Latvijas zaļais fonds» ir stabils nozares uzņēmums, kas veiksmīgi darbojas iepakojuma un videi kaitīgu preču apsaimniekošanas nozarē.