ESTONIAN TEAM partneru pienesums Igaunijas investīciju vides uzlabošanā

ESTONIAN TEAM partneri Hannes Vallikivi, Rolan Jankelevitsh un Andres Siigur sadarbībā ar ekspertiem no CMS Londonas un Luksemburgas birojiem sagatavoja ziņojumu ERAB par Igaunijas jauno investīciju fondu regulējumu. Galvenā uzmanība ziņojumā pievērsta privātā kapitāla un riska kapitāla fondu regulējumam un aplikšanai ar nodokļiem, lai novērtētu jaunā regulējuma piemērotību tirgus vajadzībām.