WALLESS konsultēja AS Palmako par saules enerģijas spēkstacijas būvniecību

WALLESS konsultēja AS Palmako par 1 MW saules enerģijas spēkstacijas būvniecību un atbilstoša zemes gabala atrašanu saules paneļu uzstādīšanai. Uzdevums ietvēra sarežģītu būvniecības līgumu sagatavošanu un konsultācijas dažādu atļauju saņemšanā (ieskaitot projektēšanu, ietekmes uz vidi novērtējumu) spēkstacijas celtniecībai.