WALLESS guva pārsvaru civiltiesiskā zaudējumu atlīdzināšanas lietā pret pietauvošanas un iekāpšanas tehnoloģijas ražotāju

Mūsu komanda pierādīja, ka klients nav atbildīgs par kaitējumu, ko it kā izraisījusi bojātā prece. Šajā lietā tika analizētas ražotāja un pārdevēja likumā noteiktās un līgumiskās garantijas. Darbs pie šīs tehniski sarežģītās lietas bija aizraujošs, un mēs bijām gandarīti, panākot labāko rezultātu mūsu klientam.