WALLESS esindas SIA Publisko Aktīvu Pārvaldītājs valdajat Lätis enneolematu juhtumi korral

2021 05 21

Riia piirkonnakohus rahuldas 19. mail SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Possessor, varem tuntud ka erastamisagentuurina) nõude Grindeksi aktsionäride Kirovs Lipmansi ja Filips Lipmansi vastu kahjude hüvitamiseks ning mõistis neilt välja 1,9 miljonit eurot.

Riigivara erastamise eest vastutav riigifirma SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor esindaja Walless esitas enneolematu riigile kui vähemusaktsionärile põhjustatud kahju hüvitamise nõude, kuna Grindeksi enamusaktsionärid ei teinud kohustuslikku väljaostupakkumist, mille tõttu tekkis riigieelarvesse umbes kahe miljoni euro suurune puudujääk.

Kõnealune juhtum on Lätis ainulaadne, kuna esiteks on see üks esimesi Läti Vabariigi finantsinstrumentide turu seaduse alusel esitatud nõudeid ja teiseks on selle eesmärk hüvitada kahju, mida riik on kandnud aktsionärina ühes suurimatest farmaatsiaettevõtetest Läti Vabariigi finantsinstrumentide turu seaduses sätestatud kohustuse rikkumise tõttu. Ehkki seadus näeb ette, et enamusaktsionärid on kohustatud tegema teistele aktsionäridele aktsiate väljaostupakkumise, ei ole varasemat praktikat, milles sellise kohustuse eiramise korral oleks kohtus nõutud aktsionäridele tekitatud kahju hüvitamist. Seega on antud juhtum Lätis pretsedenditu, luues aluse uuele kohtupraktikale.

Wallessi meeskond, mida juhib partner Mārtiņš Mežinskis, esindab selles protsessis SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessorit.

Loe rohkem.