Užsieniečių teisinė padėtis ir migracijos institucijų veikla: COVID-19 | Legal status of foreigners and changes in the activities of Migration Authorities: COVID-19

2020 03 26

Įpusėjant antrajai karantino savaitei, dalijamės keliomis svarbiomis aktualijomis dėl užsieniečių teisinės padėties ir migracijos institucijų veiklos COVID-19 kontekste.

Dokumentą Lietuvių kalba galite rasti čia.

Midway through the second week of quarantine, we share some important highlights on the legal status of foreigners and changes in the activities of Migration Authorities in the context of COVID- 19.

The document in English could be found here.