Räpina ja Põlva vald pöördusid hooldekodu kohtade tasu küsimuses Riigikohtusse

2023 11 15

WALLESSi partner, vandeadvokaat Margo Lemetti esindab Riigikohtus Räpina ja Põlva vallavolikogusid, kes otsustasid seoses hiljutise sotsiaalhoolekande seaduse muudatusega esitada Riigikohtule taotluse kontrollida seadusemuudatuse põhiseaduspärasust. Kohtuasja nõustab WALLESSi advokaat Mariliis Timmermann.

1. juulist 2023 jõustus sotsiaalhoolekande seaduse muudatus, millega pandi kohaliku omavalitsuse üksustele kohustus osaliselt rahastada hooldekodu koha maksumust. Räpina ja Põlva vald on seisukohal, et riik on kohaliku omavalitsuse üksustele pannud sellega kohustuse, mille rahastamine on vastuolus põhiseadusega.

Kohtusse pöördunud vallavolikogude ühise taotluse kohaselt on tegemist riikliku kohustusega. Riik on näinud küll kohaliku omavalitsuse üksustele uue ülesande täitmiseks ette toetuse maksmise riigieelarvest sellel ja järgmisel aastal, kuid makstav toetus ei kata Räpina ja Põlva valla puhul kõiki selle ülesande täitmisega kaasnevaid kulusid. Selline olukord ei ole põhiseadusega kooskõlas. Kui riik määrab kohaliku omavalitsuse üksusele niivõrd konkreetsed kohustused, siis tuleb selle täitmisega seotud kulud finantseerida täielikult riigieelarvest, on taotluse esitanud volikogude seisukoht.

Seadusemuudatus tähendab kohaliku omavalitsuse üksuste jaoks rahaliste kohustuste olulist suurenemist. Ainuüksi 2023. aasta teisel poolaastal tuleb Räpina vallal leida selle kohustuse täitmiseks oma eelarvevahendite arvelt täiendavalt umbes 139 000 eurot, Põlva vallal umbes 72 000 eurot. 2024.aastal tuleb Räpina vallal leida täiendavalt juba ligikaudu 400 000 eurot.

Kui Riigikohus nõustub taotluse esitajatega, et tegemist on riikliku kohustusega, saavad kohaliku omavalitsuse üksused taotleda riigilt kulude hüvitamist vastavalt ülesande täitmisega seotud tegelikele kuludele.

Kohaliku omavalitsuse volikogu õigus taotleda Riigikohtult jõustunud seaduse põhiseadusega kooskõla kontrolli on üks omavalitsuse võimalustest kaitsta oma põhiseaduslikke tagatisi.