Nõustasime BIGBANK’i kontserni põllumajandusettevõtete omandamisel

2021 10 21

WALLESS’i meeskond nõustas BIGBANK kontserni kahe põllumajandussektoris tootmisega tegeleva ettevõtte omandamisel.

Muuhulgas omandas kontsern täisosaluse Abja Põld OÜ-s, mis tegeleb teraviljakasvatuse ja rohumaa viljelusega, piimakasvatusega tegeleva Kamara Suurfarmi ja ca 1 700 hektarit põllu- ja rohumaad. BIGBANK kontsern on tegutsenud põllumajandussektorisse investeerimisega alates 2020 aastast. Nõustasime ostjat kogu tehingu vältel, alates juriidilise auditi läbiviimisest kuni lõpuleviimiseni.

WALLESS’i meeskonda juhtisid Rolan Jankelevitsh ja Kaisa Üksik.