Mariliis Timmermann esines Eesti Linnade ja Valdade Liidu infotunnis

2023 12 14

WALLESSi advokaat Mariliis Timmermann selgitas Eesti Linnade ja Valdade Liidu infotunnis hiljuti Riigikohtule hooldusreformi asjas põhiseaduslikkuse järelevalve teostamiseks esitatud taotlust. Riigikohtus esindavad antud küsimuses Räpina ja Põlva vallavolikogusid WALLESSi partner, vandeadvokaat Margo Lemetti ja Mariliis Timmermann.

Linnade ja valdade esindajate arutelus jäi kõlama, et vaidlused riigiga kohalike omavalitsuste rahastamise üle on muutumas üha laialdasemaks küsimuseks ning välistatud ei ole uute kohtuasjade algatamise vajadus.

Mariliis Timmermanni sõnul on kohalike omavalitsuste rahastamise peamiseks murekohaks kohalike ja riiklike ülesannete ning nende rahastamise eristamisega seotud ebaselgus, mille Riigikohus tunnistas põhiseaduse vastaseks juba 2010. aastal tehtud lahendiga. Seda probleemi pole lahendatud tänaseni. Sellest tulenevalt on kohalikel omavalitsustel väga keeruline kaitsta neile põhiseadusest tulenevat õigust piisavatele rahalistele vahenditele.