Jõustus kohtuotsus hagis AS Grindeks aktsionäride vastu, mille esitas SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor, keda esindas WALLESS.

2022 01 26

Kohtuostus SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (edaspidi: Possessor) AS Grindeks aktsionäride Kirovs Lipmansi ja Filips Lipmansi vastu riigi eripensioni eelarvele tekitatud kahju hüvitamiseks, on jõustunud. WALLESS esindas antud asjas Possessorit.

Riia ringkonnakohus mõistis isalt ja pojalt Lipmansilt välja enam kui 1,9 miljoni euro suuruse kahjutasu. Nüüd peavad nad selle summa riigikassasse tagasi maksma. Kohus mõistis Lipmansi perekonnalt solidaarselt Läti riigi kasuks välja kahjutasu 1 903 294 eurot ja menetluskulud ning menetluse läbiviimisega seotud vältimatud kulud summas 31 732 eurot ja 7 133 eurot, seega kokku 1 942 160 eurot.

Perekond Lipmans esitas kassatsioonkaebuse, kuid Riigikohtu tsiviilasjade osakond otsustas kassatsioonimenetluse algatamata jätta. See tähendab ringkonnakohtu otsuse jõustumist.

 

Riigikohtu tsiviilasjade osakond analüüsis perekond Lipmansi kassatsioonkaebuses esitatud argumente ja leidis, et ilmselgelt puudub põhjus arvata, et vaidlustatud kohtuotsuse tulemus võib olla ebaõige ja et kohtuasi võiks olla oluline ühtse kohtupraktika tagamiseks või õigusraamistiku arendamiseks. Riigikohtu tsiviilasjade osakonna otsus ei kuulu edasikaebamisele.

WALLESSi meeskond eesotsas partner Mārtiņš Mežinskisega esindas antud juhul SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessorit.