EL õiguse mõju tõendi lubatavusele Eesti kriminaalmenetluses

2024 04 19

Noored kolleegid innustavad meid oma hea eeskujuga! WALLESSi vaidluste lahendamise töögrupi jurist Mileen Arbma on ülikooli õpingute ajal uurinud süvitsi EL õiguse mõju tõendi lubatavusele Eesti kriminaalmenetluses. Täna juhtis Mileen selleteemalist põhjalikku arutelu Tartu Ülikooli õigusteaduskonna veebiseminaride sarjas Karistusõiguse Jutla. Samuti on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakirjas Juridica avaldatud Mileeni magistritööl põhinev artikkel.

Teema on oluline, kuna kriminaalasja lahendav kohtunik, kes vastutab lõpliku otsuse langetamise eest, seisab alati silmitsi väljakutsega jõuda siseveendumusele küsimuses, kas kuriteo toimepanemine on ikka tõendatud. Seega on just tõendid üks olulisemaid osasid selle juures, milliseks kujuneb kohtuotsus. Seejuures kehtib tõenditele oluline menetluslik nõue – tõendi lubatavuse hindamine – mis selgitab välja, kas antud tõendit üldse tohib kriminaalasjas kasutada. Kuigi traditsiooniliselt on kohtutes kasutatavate tõendite lubatavuse kriteeriumid olnud liikmesriikide otsustada, on üha aktuaalsemaks muutunud küsimused sellest, kas ja kui palju mõjutab tõendamise reegleid EL õigus.

Loe lähemalt Mileeni artiklist Juridicas https://shorturl.at/rJNQZ või uuri Karistusõiguse Jutla lehelt https://shorturl.at/aloJ7

Jõudu sulle olulise teemaga jätkamisel, Mileen!