Allan All: videovalve keelamine tervishoiuasutustes pole põhjendatud

2024 01 11

WALLESSi advokaat, andmekaitsespetsialist Allan All ei nõustu Andmekaitse Inspektsiooni hiljutise arvamusega, mille kohaselt on tervishoiuasutustes valvekaamerate kasutamine ebaseaduslik, kuna salvestised sisaldavad inimeste terviseandmeid ja selleks puudub õiguslik alus.

Arvamus, et tervisehoiuasutus peab koguma videosalvestiste tegemiseks inimestelt nõusolekud või seadusandja peab reguleerima valvekaamerate kasutamist tervishoiusektoris, on liialt konservatiivne ja radikaalne tõlgendus andmekaitse üldmäärusest.

Allan Alli hinnangul on isikuandmete töötlemisel olulise tähtsusega eesmärk, miks isikuandmeid töödeldakse ning millised andmed on eesmärgi täitmiseks vajalikud. Inimeste terviseandmeid nagu prillide kandmine või ratastooli kasutamine kaameravalve puhul ei töödelda, kuna see ei ole tervishoiuasutuste valvekaamerate eesmärk.

Kui tervishoiuasutus on paigaldanud videokaamerad vara, õiguste ja asutuses viibivate isikute kaitse eesmärgil ning kaamerad salvestavad vaid ühiskasutatavaid alasid (nt koridorid, fuajeed, sissekäigud), siis sellisel juhul peaks asutus saama tugineda oma õigustatud huvile ning kaamera vaateväljas salvestuvad andmed ei kuulu eriliigiliste isikuandmete kaitse alla.

Tutvu artikliga lähemalt siin: https://rb.gy/jrxgjl