WALLESS nõustas klienti positiivse ja pretsedenti loova, siduva maksuõigusliku eelotsuse taotlemisel

WALLESSi nõunik Priit Raudsepp nõustas suurt kinnisvaravaldkonna tegijat siduva, positiivse eelotsuse saamisel. Nõustamine eeldas kastist-välja-mõtlemist. Otsus tagab kliendile märgatavalt madalama maksukohustuse, vältides seejuures piiriülese struktuuri loomise vajadust. Otsus on pretsedenti loov, sest selle siduvusperiood ületab varasemaid neljakordselt. Peale selle nõustus maksuamet kohaldama sisupõhist lähenemist maksumaksja kasuks.