Lemeks AS-i nõustamine Tartu Tehnika osaluse omandamisel

WALLESS nõustas Lemeks AS-i tehingus, millega see Eesti kapitalil põhinev metsanduskontsern, ostis ca 34% Eesti ühe suurima mahepõllumajandustootja emaettevõtja, Tartu Tehnika AS-i aktsiatest. Tehingu käigus nõustati Tartu Tehnika AS-i tütarühingute konsolideerumist ning selle raames kinnistute rendi- ja üürilepingute muutmist. Tartu Tehnika AS-i kasutuses on ca 4500 hektarit maad, millest suuremal osal tegeletakse mahepõllundusega.