Emajõe Veevärk AS-i nõustamine aktsiakapitali suurendamisel, aktsionäride ringi laiendamisel ning infrastruktuuri rajamisega seotud tehingutes

WALLESSi meeskond nõustas vee-ettevõtjast Emajõe Veevärk AS-i uute infrastruktuuri investeeringute tehingutes, mille koguväärtuseks oli ca 7 miljonit eurot. Samuti nõustasime tehingut, mille raames võõrandasid kaks kohalikust omavalitsusest aktsionäri teistele aktsionäridele oma ca 2 miljoni eurose osaluse.