Please note that we have amended our general terms and conditions. Please click here to read the amended WALLESS general terms and conditions, which became effective as of 8 February 2023.
Please note that we have amended our general terms and conditions. Please click here to read the amended WALLESS general terms and conditions, which became effective as of 8 February 2023.

WALLESS sėkmingai atstovauta sporto mokykla vėl galės be apribojimų dalyvauti asociacijos organizuojamose varžybose

Ar draudimas savivaldybių sporto mokykloms dalyvauti čempionatuose ir turnyruose skatina, ar riboja konkurenciją?

WALLESS sėkmingai atstovavo savivaldybės sporto mokyklą byloje su nacionaline sporto šakos asociacija, ginčijant asociacijos priimtus sprendimus, kuriais apribojo sporto mokyklos auklėtinių teisę dalyvauti asociacijos organizuojamose čempionatuose ir turnyruose. Sporto mokykla prašė teismo šiuos sprendimus panaikinti, nes jie apribojo konkurenciją tarp sporto mokyklų ir buvo antikonkurencinio pobūdžio. Bylą išnagrinėję pirmos ir apeliacinės instancijos teismai patvirtino, kad ginčijamų sprendimų tikslas išties buvo konkurencijos ribojimas, dėl to ginčijamus sprendimus panaikino.

Tai yra viena iš nedaugelio bylų Lietuvos teismų praktikoje, kurioje, neatlikus Konkurencijos tarybos tyrimo, asmeniui pavyko įrodyti konkurencijos teisės pažeidimą. Byloje buvo pateikta Konkurencijos tarybos išvada, kuria iš esmės buvo pritarta mūsų komandos suformuotiems argumentams dėl antikonkurencinio asociacijos sprendimų pobūdžio. WALLESS sveikina sporto mokyklą ir jos auklėtinius vėl galėsiant be apribojimų dalyvauti asociacijos rengiamose varžybose.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.