WALLESS pavyko apginti vidaus sandorio išimtį Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme

Vidaus sandorio išimtis buvo pripažinta atitinkančia Lietuvos Respublikos Konstituciją. Tikime, kad tiek valstybė, tiek savivaldybės turi turėti teisę organizuoti savo veiklą tokiu būdu, kuris geriausiai atitinka gyventojų interesus.

WALLESS komanda Laura Ziferman, Marius Dobilas ir Giedrė Banytė džiaugiasi galėję prisidėti.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.