Privātpersonu kapitāls

WALLESS advokātu komanda piedāvā plašu pakalpojumu klāstu privātajiem klientiem, kas saistīts ar personiskā kapitāla pārvaldīšanu. Mūsu starptautiski pieredzējušie juridiskie speciālisti pilnībā izprot stabila, stingra un uzticama tiesiskā regulējuma nozīmi personīgajām aktīvās un pasīvās uzņēmējdarbības vadības struktūrām, personīgo aktīvu aizsardzībai, kā arī mantošanas plānošanai. Mēs izveidojam katram klientam pielāgotu juridisku risinājumu un kopīgi veicam visu tā ieviešanas procesu. Neatkarīgi no tā, vai tā ir privāta kontrolakciju sabiedrība, tipveida testaments vai sarežģīta ģimenes fonda struktūra, kas tiks izveidota nākamajām desmitgadēm, mūsu eksperti nodrošinās raitu šī procesa norisi un  ieviešanu.