Vai darba nespējas laiku jāiekļauj uzteikuma termiņā?

2023 03 07

WALLESS, asociētā partnere, zvērināta advokāte Zane Bormane atbild uz iTiesibas.lv jautājumu:

“Darbiniekam ir izsniegts uzteikums. Darbinieks slimības dēļ ir paņēmis darba nespējas lapu, uz telefona zvaniem neatbild un ar darba devēju nekontaktējas.

Vai ir likumīgs pamats darbinieku no darba atbrīvot trešajā dienā, vai tomēr jāgaida, kad darbinieks atgriezīsies darbā un beigsies uzteikuma termiņš? Jāpiebilst, ka darbinieks nav iesniedzis rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzteikuma termiņā neieskaitīt pārejošas darbnespējas laiku.

Kā pārtraukt darba attiecības?”

Lasīt atbildi: https://tinyurl.com/5n7a4m75

#darbatiesibas