Investīcijas Lietuvas zaļajās obligācijās, lai paātrinātu reģionālās atjaunojamās enerģijas ražošanu

WALLESS konsultēja Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB) par investīcijām 25 miljonu euro apmērā Lietuvas attīstītāja UAB Atsinaujinančios Energetikos Investicijos (AEI) realizētā zaļo obligāciju emisijā.

AEI ir Lietuvas fonds un atjaunojamās enerģijas attīstītājs, ko pārvalda Lords LB Asset Management, kura darbības portfelī ietilpst saules enerģijas aktīvi 68,1 MW apmērā Polijā un Lietuvā un gandrīz desmit reizes lielāks projekts – cauruļvada būvniecība 2022.–2024. gadā.

WALLESS uzdevums bija atbalstīt ERAB visā emisijas procesā un konsultēt par visiem aspektiem, kas saistīti ar investīcijām Lietuvas regulētā fonda emitētajās obligācijās.

Šī ir pirmā emisija 100 miljonu euro AEI Zaļo obligāciju satvara ietvaros, kas tiks kotēta Nasdaq Viļņas fondu biržā. ERAB līdzdalība ir 20 procenti no šīs pirmās 25 miljonu euro obligāciju emisijas. No ieņēmumiem tiks finansēti atjaunojamās enerģijas projekti Polijā un Lietuvā.