Birojs veiksmīgi pārstāvēja SIA “L-Ekspresis” strīdā ar Valsts zemes dienestu

Sabiedrība ir ieguldījusi aptuveni 5 miljonus euro jauna depo būvē (Birojs sniedza juridisku palīdzību arī saistībā ar jaunā depo būvniecību), bet Valsts zemes dienests atteica ēkas reģistrāciju formālu iemeslu dēļ, kas apliecina lietošanas tiesības. WALLESS apstrīdēja šo lēmumu un veiksmīgi nodrošināja, ka ēka tiek reģistrēta.