Piret Kergandberg esines Menetluskonverentsil 2023

2023 10 17

Eelmisel nädalal toimus õigusala asjatundjatele suunatud Menetluskonverents 2023, mille tsiviilkohtumenetluse paneelis astus üles WALLESSi juhtivpartner, vandeadvokaat Piret Kergandberg.

Paneeli modereeris ringkonnakohtunik Mati Maksing, selles osalesid veel riigikohtunik Vahur-Peeter Liin, maakohtunik Merit Helm, linnaametnik Sille Arak. Arutleti tsiviilasjade kiire ja efektiivse menetlemise teemadel ning vaieldi kohtu poolt protsessi juhtimise ja menetluse avalikkuse küsimuste üle.

Oma sõnavõtus rõhutas Piret, et kohtus käijate eesmärk on saada probleemile lahendus ja menetluse efektiivsus pole eesmärk omaette. Lahendustena pakkus Piret kohtule menetlusplaani koostamist ja paindlikumat koostööd pooltega.

Esitatud seisukohad ning arvamuste paljusus vestlusringis said kuulajatelt palju positiivset tagasisidet.