Mirjam Vili osaleb Metsaomanike Loodushoiukonverentsi paneeldiskussioonis

2023 10 30

Sel nädalal toimub Tallinnas Eesti Erametsaliidu korraldatav Metsaomanike Loodushoiukonverents.

Konverentsi paneeldiskussioonis osaleb WALLESSi koostööpartner, advokaadibüroo EnvirLaw vandeadvokaat Mirjam Vili koos Kliimaministeeriumi elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsleri Antti Toomingu, Loodushoiu Fondi nõukogu esimehe Ando Eelmaa ja Riigikogu keskkonnakomisjoni liikme Mait Klaasseniga.

Arutelus keskendutakse sellele, kas ja millisel määral võiks Eestis kaasata looduskaitsealastesse tegevustesse ka eramaa omanikud.

Mirjam Vili sõnul on eraloodushoid Eestis seni vähe tähelepanu saanud ning konverents püüab seda lünka looduskaitsealases diskussioonis täita. Praegu on meil domineeriv riiklik looduskaitse süsteem, milles eramaa omanikel kaasarääkimise võimalus praktiliselt puudub. Uuemate arusaamade kohaselt peetakse aga bioloogilise mitmekesisuse kaitset pelgalt riigipoolsete otsustega, ilma kohalikke elanikke kaasamata ning üksnes nendele kuuluva maa kasutamist keelates või piirates, aegunuks ja vähetõhusaks mudeliks. Selline lähenemine tekitab maaomanikes negatiivseid hoiakuid kaitsealade suhtes. Kaasates maaomanikke looduskaitsealastesse tegevustesse on võimalik tõhusamalt ja suuremal määral kaitsta seda, mis meie looduses hoidmist väärib.

Loe konverentsi kohta lähemalt: https://rb.gy/d7dtj